KONTAKTY

Lukáš Kadidlo
5.května 197/40
796 04 Prostějov
tel: +420 607 399 000
andy.imex@email.cz
IČ: 07535155
DIČ: CZ8709304923

Úvod » Úklid a hygiena » Úklidové prostředky » Prostředky na toalety » Savo WC tekutý čistič 750 ml


        

Savo WC tekutý čistič 750 ml

skladem

 

Dostupnost: skladem
Číslo produktu: 200210
naše cena bez DPH : 41,22 Kč (1,67 EUR)
naše cena s DPH (21 %):
49,88 Kč (2,02 EUR)

do košíku:
  ks  

Dezinfekce a svěžest

Savo WC tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je výborný pomocník pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.

Návod k použití: Vyznačené plochy na uzávěru stlačte k sobě, pootočte a otevřete. Trysku vložte pod horní okraj mísy a stlačením láhve naneste přípravek tak, aby pokryl celou plochu toalety. Nechte působit 30 minut, spláchněte, a pokud je to nutné, použijte toaletní štětku. Pro dosažení optimálních výsledků v případě silného znečištění a usazenin nechte působit alespoň 60 minut.

Složení: dezinfekční látka: peroxid vodíku 2 g/100 g. <5% neiontové povrchové aktivní látky, bělící činidla na bázi kyslíku (peroxid vodíku), parfum.Bezpečnostní upozornění:

 

    Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.  
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.  
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.  
P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

Y2YxZmRjM